ارتباط با مجتمع آپارتمانی اقامتی سبزیان

نزدیکی به حرم مطهر، دسترسی آسان از طریق بلوارهای اطراف و مجاورت با پروژه عزم ملی  که با افتتاح   آن خط منو ریل ویژه از میدان امیرالمومنین به بست نواب صفوی  رفت و آمدی آسان به حرم مطهر را میسر خواهد ساخت و همچنین ترانسفر 24 ساعته رایگان به حرم مطهر از دیگرخدمات ممتاز  این […]